Sockelputs.se

Renoverad husgrund blir som ny.

Underhåll av skorsten.

Renovera din skorsten.

Skorstenar kan ha många olika typer av problem. Otäta kanaler brukar vara ett valigt problem hos ädre skorstenar. Dessa skador kan göra så att skorstenen börjar läcka ut både giftiga och kanske även brandfarliga gaser i omgivningen.

Kanalgjutning.

En vanlig typ av renovering med detta problem är med så kallad glidgjutning. Glidgjutning utförs med en keramisk massa som pressa upp efter rökkanalernas väggar och tätar i springor och glipor på så sätt.

Foga om din skorsten.

Trasiga fogar och frostsrpängda tegelsten ovan tak är också en återkommande syn. Vi ersätter frostsprängda tegelstenar och fogar om din skorsten så att din skorsten blir väl fungerande igen.

Åtgärda upptäckta problem.

Det är viktigt vid upptäckta skador att dessa åtgärdas omgående och då särskilt om skorstenen använts på det traditionella sättet med eldning.

Hur använder du din skorsten.

När skorstenen inte så att säga använts kan det bildas kondens i kanalerna som skadar dessa på sikt. Då en skorsten inte längre värms upp kan sten i skorsten inte heller torka ut på ett bra sätt. Detta kan i sin turskapa en grogrund för både fukt och påväxt av olika slag. Många monterar i dessa fall en skorstenhuv för att förhindra att regn, snö och dylikt kan tränga in i skorstenkanalerna.

Denna metod kan vara en lösning på just detta problem. Kontakta en specialist som måttanpassar och tillverkar en skorstenhuv för just din skorsten. Detta borgar för en perfekt passform.

Kontrollera.

Kontroller och underhållsarbete är att rekommendera för att hålla skorstenen i gott skick. Att utföra en provtryckning för att se om kanalerna är täta är ett sätt. Foga om skorstenar och byte av skadade tegelsten är en vanlig åtgärd vid underhållsarbete.

Självklart ska man även besiktiga både övre och undre plåtbeslag när man ändå är uppe på taket och tittar till sin skorsten. Behöver du hjälp med dessa arbeten är du välkommen att höra av dig till oss.

Din säkerhet.

Går du själv upp och tittar på ditt tak? Tänk på din säkerhet i första hand och använd alltid rekommenderad säkerhetsutrustning.

Underhåll av skorsten.
Rulla till toppen