Sockelputs.se

Renoverad husgrund blir som ny.

Plåtbeslag.

Se över husets plåtbeslag.

Plåtbeslag så som hängrännor och stuprör har en mycket viktigt funktion för ditt hus. Det är lätt att glömma bort att ditt tak tar emot enorma mängder med vatten på ett år. Först har vi sommarens regn som även blandas med hagel. Under vintertid  blandas både snö och regn på ditt tak. All denna nederbörd ska ledas ner i från ditt tak utan läckage på vägen. Helst så ska ju även detta dagvatten ledas bort i från din fastighet. Det finns lite olika alternativ till detta.

Mer om dagvatten.

Plåtbeslag ska vara hela och funktionella.

Tittar vi på fastighetens plåtdetaljer så gäller det att alla plåtbeslag är i gott skick. Vatten har en enorm förmåga att leta sig in i dom flesta vinklar och vrår och kan vara svåra att upptäcka på en gång.  För att säkerställa att avledning av dagvatten fungerar ordentligt så bör man utföra kontroller av befintliga plåtbeslag. Förslagsvis en snabb kontroll av hängrännor och stuprör. Man upptäcker ganska snabbt om det finns läckage i någon skarv eller eventuellt rostangrepp. Åtgärda efter behov.

Kontrollera att det är fri avrinning.

I bland kan något så enkelt som stopp i någon hängränna eller stuprör orsaka att det svämmar över. Löv eller små tallbarr är en vanlig orsak till att delt blir stopp. Kontroll och nogrann rensning åtgärdar detta.

     

Vänta inte för länge.

Inte nog med att dåliga plåtbeslag kan skada ditt hus. Längre pågående vattenläckage från något icke fungerande plåtbeslag kan orska omfattande skador om detta inte upptäcks i tid.  Vi rekommenderar alltid vid upptäckta defekter av plåtbeslag att detta åtgärdas snarast.

Mer än funktion. Välj rätt kulör för ditt hus.

Nu finns det ganska många olika typer av plåtbeslag på ett hus som har en funktion att fylla. Plåtbeslag ger även i många fall ett förbättrat utseende av ditt hus. Med färg och form skapas ett nytt tilltalande utseende. I dag finns det många olika färdiga kulörer direkt i från fabrik. Detta ger i sin tur en lång hållbarhet på kulörsatta plåtbeslag.

Vi monterar ny plåtbeslag på din villa.

Behöver du hjälp med dina plåtbeslag på ditt hus är du välkommen att kontakta oss. Vi är aktiva i Stockholm och i dom flesta närliggande områden.

Plåtbeslag.
Rulla till toppen