Sockelputs.se

Renoverad husgrund blir som ny.

Dränering husgrund.

Dränering.

När man utför ett dräneringsarbete med dagens metoder så använder man sig av både värmeisolerande och dränerande material på utsidan av husgrunden. Detta gör att man får en dränering utförd på rätt sätt idag.

Fukt kan skapa problem.

Fuktproblem är en vanlig anledning till att man utför en dränering. Andra orsaker kan vara om man vill göra om och inreda källarutrymmen till bostad eller kontor. Bortser man från ett dräneringsarbete innan man inrett källaren till bostad kan det kan det bli både kostsamt och extra omständigt. Har man otur så måste både golv och väggar kanske renoveras en gång till.

Ge din källare ett bättre klimat.

En dränering skapar också ett bättre klimat i dina källarutrymmen. Både en varmare och behagligare miljö att vistas i. Dränering är en bra investering föra att skapa bättre klimat i dina källarutrymmen.

Mäta luftfuktigheten.

Innan man börjar bygga om och inreda källaren till bostad eller dylikt kan det vara vettigt att även utföra en fuktmätning med en hygrometer/fuktmätare. Om luftfuktigheten börjar uppnå 70-80 procent bör man agera med åtgärder mot detta.

Vad menas då med att dränera?

Förenklat kan man säga att man gräver upp runt fastigheten intill husgrunden. När detta är gjort så börjar själva arbetet. Oftast idag så förser man ytterväggarna med kapillärbrytande material som består av cellplast och som även hjälper till med att isolera och ge bättre värme. Längst ner så placerar man ett dräneringsrör om i sin tur ska leda bort fukt och vatten. Mer information om dessa material finns att tillgå hos olika gällande leverantörer.

Att dränera.

Vid dränering blir det stökigt runt om ditt hus. Det vet alla som utfört detta arbete. Se till att det blir rätt gjort i från början. Inte nog med att man kanske får göra om en del arbete i den nyrenoverade källaren så man har heller ingen lust att behöva gräva upp en gång till för att åtgärda fel vid utförandet. Följ alltid leverantörens anvisningar.

Dränering husgrund.
Rulla till toppen