Sockelputs.se

Renoverad husgrund blir som ny.

Renovera husgrunden.

Vi  renoverar och åtgärdar din skadade husgrund med ny sockelputs.

Att en husgrund som ska klara att bära upp ett hus måste vara stabil är ju ganska självklart. Därför ska man inte ignorera upptäckta skador. Sprickor och lös sittande sockelputs bör alltid undersökas och åtgärdas. Vid genomgående sprickor finns risk för att fukt och vatten kan tränga in lättare och orsaka fuktskador. Insidan på källarväggar brukar alltid visa tecken vid inträngande fukt och vattenskador

Sockelputs har en tuff arbetsmiljö.

Det är lätt att förstå att en husgrund måste vara motsåndskraftig för att klara att stå emot exempelvis regn, snö, markfukt och andra typer av skiftande väderförhållande i våra olika årstider. Med rätt valda material ser vi till att din sockelputs får dom bästa förutsättningar för att klara detta tuffa arbete.

Dom flesta hus har en tillhörande sockel.

Dom flesta typer av fastigheter har en husgrund med tillhörande sockel ovan mark. En villa till exempel har oavsett om övrig fasad består av trä eller tegel eller fasadputs så finns det en sockel. Dessa socklar är belagda med sockelputs för att sedan behandlas med någon typ av ytskiktsmaterial. Vi utför dessa arbeten ovan mark i första hand och även invändiga källarväggar.

Med rätta material och ett professionellt utförande skapar vi hållbarhet.

Sockelputs på våra hus kräver ofta lite mer för att klara av vårt skiftande klimat. Man bör alltid kalkylera med en tätare intervall av underhåll beroende på utsatthet. Förväntad livslängd kan vara svårt att uppfylla utan ett bra underhåll. Typ av putsbruk på socklar kan bestå av lite olika typer av putsbruk men består sällan av ett svagare putsbruk än CS III.

Rätt sockelputs på rätt plats.

När det kommer till traditionell puts så är ett starkare cementputsbruk att rekommendera för putsning av husgrunden men ingen regel utan undantag. En regel är att man alltid bör använda sig av likvärdigt putsbruk som den befintliga sockelputsen. Därför är det viktigt att man identifierar sittande sockelputs vid renovering av husgrunden. Har man en sockelputs med någon typ av isolering krävs ofta en annan typ av putsbruk.

Vi utför även fasadputsning i Stockholm och omnejd.

Andra typer traditionellt putsbruk som kalbruk passar bättre till fasadputsning av övre delar av fasad som ligger ovan sockelputs är normalt inte lämplig vid renovering av sockelputs. Som företag utför vi inte enbart renovering av sockelputs. Vi är experter på renovering av fasadputs i Stockholm. Våra uppdrag består av fasadrenoveringar av putsade fasader. Stora som små. Allt i från mindre renoveringar av sockelputser till mer omfattande fasadputsning.

Renovering av en putsad fasad kan vara ett omfattande projekt som kräver mycket tid och arbete. Vi tycker det är viktigt att låta professionella hantverkare utföra arbetet för att säkerställa att resultatet blir så bra som möjligt.

Genom att välja erfarna och professionella hantverkare kan du vara säker på att fasaden kommer att se bra ut och att kommer att vara långsiktigt hållbar och välbehållen. Som fasadexperter har vi den kunskap och erfarenhet som krävs för att säkerställa att arbetet utförs på ett korrekt sätt och att fasaden kommer att hålla sig välbehållen i många år framöver.

En renoverad och målad husgrund skapar ett helt nytt utseende till ditt hus.

       

Låt oss hjälpa dig med att renovera och måla din trasiga sockelputs.

Utöver den viktiga skyddande funktionen att ha en hel sockelputs vill man även ha en vacker husgrund. En sockelputs som passar väl in i den övriga fastigheten. Detta åstadkommer man med  starka och skyddande val av ytskiktsmaterial anpassade för just socklar. Med olika typer av ytskikt kan man skapa strukturer som skiljer sig åt. Allt i från slätputsade till grövre spritputsade ytor.

Ditt val av kulör är viktigt.

Även val av kulör har en avgörande betydelse för hur din husgrund passar in i övrig fastighet och miljö. Med genomfärgade ytskiktsmaterial eller passande målarfärg skapar vi den sockelputs du vill ha. Som privat person och ägare har man också oftast rätt till Rot-avdrag för detta arbete. Du hittar mer information på Skatteverket.

       

Vi hjälper er gärna med er trasiga husgrund. Kontakta oss redan idag.

Vi återställer er sockelputs till ursprungligt nytt skick. Allt i från slät målad sockelputs till strukuterad genomfärgad sockelputs.

Välkommen till oss.

 

Rulla till toppen