Sockelputs.se

Renoverad husgrund blir som ny.

Putsade fasader.

När din fasad fått ett behov av en fasadrenovering.

Vi utför även fasadrenovering av fasader utförda med fasadputs. Vår kompetens är stor och vi besitter lång branschvana inom just fasadputsning. När det väl har uppkommit bomputs och sprickor i fasaden kan det vara svårt att se den direkta omfattning av vilken typ av fasadrenovering som måste utföras. Fasadputs ska ju utge ett åt den bakomliggande konstruktion man har valt att ha. Vid sprickor och lös sittande fasadputs finns det risk för inträngande fukt och vatten. Det här kan i sin tur orsaka skador som är kostsamma att åtgärda.

Vi är experter på fasadrenovering i Stockholm.

Vi åtgärdar er fasad på ett korrekt sätt med väl utvalda putsmaterial som är kompatibla med er fasad. I många fall finns det inget behov för att ta bort all befintligt fasadputs utan mat tar bort dom partier som är dåliga. För att kunna bedöma detta på ett riktigt sätt måste man besöka fastigheten och utföra en närmare besiktning på befintlig fasadputs.

Vi har kunskapen.

Kompatibla utvalda material för varje fasadrenovering som utförs av professionella hantverkare skapar lång hållbarhet och väl utförda arbeten. Vi har kompetensen att återställa er fasadputs på ett professionellt sätt oavsett tidigare utförande.

Man vill ju att det ska bli fint också.

Utöver funktion så vill man ju självklart ha ett fint hus vare sig man bor i en mindre villa i Stockholm eller flerfamiljshus någon annanstans. Vi är experter på ädelputsning av olika slag. Strukturer i olika storlekar och andra typer av variationer som kan skapas med fasadputs hanterar vi. Kalkmålning av olika slag. Vi har efareheten att hantera dom flesta olika typer av fasadmaterial inom mur och puts.

Fasadrenovering Stockholm.

När man väl kommit fram till att en fasadrenovering är det enda som återstår är nästa steg att be ett kompetent företag att ta fram en offert för renovering av just din putsade fasad.

Äldre typer av yttre fasadputs som fasadmaterial.

När man står i ett skede att renovera en äldre typ av yttre fasad bestående av fasadputs så bör man alltid kontakta en fasadexpert på området. Då får man dom tips och råd för att gå vidare med en fasadrenovering på rätt sätt.

Detta för att bland annat inte förändra fastighetens karaktär alltför mycket. Ändringar bör ske varsamt så att man bibehåller fastighetens karaktär på bästa möjliga sätt. Även val av korrekta material är direkt avgörande för en rätt utförd fasadrenovering av äldre typ av fasadputs.

Korrekta material är en förutsättning att lyckas.

Särskilt viktigt vid fasadrenovering av äldre byggnader att tänka på är att anlita kompetenta hanverkare med erfarenhet. Vi har sett vid återkommande tillfällen på den här typen av fasadputs med inblandning av material som egentligen inte är kompatibla med varandra. Detta leder i dom flesta fall till fasadrenoveringar som inte består någon längre tid.

Alltför täta ytskiktsfärger kan vara förödande till exempel för en äldre kalkputsad fasad som behöver kunna så säga ”andas”. Har man inte rätt kunskap så kan det få stora konsekvenser med förödande resultat med fel valda material. Hantverkare med rätt kunskap och erfarenhet av att renovera äldre byggnader bör anlitas.

Måste man ansöka om bygglov?

Bygglov behövs normalt inte att behöva ansökas för fasadrenovering om man renoverar i samma stil. Det vill säga att man inte byter färg på fasaden, lägger till fönster, byter material på yttre fasad etc. Kontrollera alltid vad som gäller för just dig och din fastighet.

Renovering i övrigt.

Som entreprenör är vi specialiserad på fasadrenoveringar och har bra översikt över dom flesta olika typer av fasadmaterial. Generellt så har vi också koll på det mesta inom byggnadsvård för att säkerställa en välmående fastighet i övrigt. Vi har även goda kunskaper om äldre traditionella metoder och material för att renovera den typ av fasadputs

Desto längre man väntar med att åtgärda skavanker och skador i putsade fasader ju mer omfattande finns det risk att en fasadrenovering kommer att bli. Tillståndet för en putsad fasad kan vara mycket svårt att bedöma på egen hand. När sprickor och lös sittande puts börjar visa sig är det troligen dags att börja tänka på att utföra en fasadrenovering

Har din fasad kommit till det stadium när det inte går att vänta längre?  Har du upptäckt någon spricka i din fasadputs eller kanske något löst sittande parti som ser oroväckande ut? Kontakta oss redan i dag. Vi utför profesionell och korrekt fasadrenovering i Stockholm och omkringliggande områden. Våra offerter är helt kostnadsfria och förutsättningslösa.

Välkommen till oss.

Putsade fasader.
Rulla till toppen