Sockelputs.se

Renoverad husgrund blir som ny.

Dagvatten.

Dagvatten

När man pratar om dagvatten och villor så tänker man oftast på exempelvis regnvatten och smält snö och dylikt som kommer i från våra tak. Dagvatten leds vanligtvis bort från fastigheten i så kallade dräneringsrör.

Led bort ditt dagvatten.

Dagvatten kan ställa till problem för många husägare om det vill sig illa. Tänker man på ett tak som samlar ihop allt vatten och leder via hängrännor och  stuprör så blir detta enorma mängder som rinner ut direkt ner i jorden. Allt detta sker precis intill din husgrund. Effekten av detta kan resultera i att din husgrund skadas. Även mark kan bli instabil och till slut ge upphov till sättningar i fastigheten.

Vilka lösningar finns det?

En dagvattenbrunn alternativt en stenkista kan vara en lösning på problemet. En stenkista består förenklat av en grävd grop. Denna gropp fylls  med sten eller makadam. Stenen täcks över med en fiberduk. Sedan fyller man på med jord och sten till lagom nivå och avslutar exempelvis med en ny gräsmatta. Nedgrävda dräneringsrör leder sedan bort dagvattnet till stenkistan från ditt hus. Det finns ju naturligtvis fler sätt än dessa att ta hand om sitt dagvatten.

Ta reda på vad ditt hus behöver.

Vi rekommenderar att rådfråga en expert på detta område innan arbete påbörjas. Det är viktigt att rätt arbete utförs för just ditt hus och behov.

 

Mer om putsade fasader.                                                                                                            Mer om sockelputs.

 

Dagvatten.
Rulla till toppen