Sockelputs.se

Renoverad husgrund blir som ny.

Underhåll med rätt företag

Underhåll av skorsten.

Renovera din skorsten. Skorstenar kan ha många olika typer av problem. Otäta kanaler brukar vara ett valigt problem hos ädre skorstenar. Dessa skador kan göra så att skorstenen börjar läcka ut både giftiga och kanske även brandfarliga gaser i omgivningen. Kanalgjutning. En vanlig typ av renovering med detta problem är med så kallad glidgjutning. Glidgjutning […]

Grovsopor och transport.

Grovsopor och överblivet byggnadsmaterial. Överblivet material av alla de slag kan bli ett större problem än vad man tänkt sig. Åratal av sparat material och föremål av olika slag växer lätt till ett mindre berg av  saker man aldrig använder. Trasiga föremål som ställs undan blir för det mesta stående i längre tider för att […]

Företagscenter.

Företag för dina behov. Här hittar du specialiserade företag inom byggnation och olika typer av renoveringar. Företag som säljer produkter och tjänster av alla slag kommer att finnas tillgängligt här. Vi kommer även att visa vägen till hemsidor med bra information om olika ämnen. Rätt person på rätt plats. Tillsammans med information och kunniga företag […]

Rulla till toppen